mau bachi oranjeIk wil een getuigenis geven over hoe God ons heeft vrijgemaakt van 46.000,00 euro schuld.

Een paar weken geleden heeft een broeder een getuigenis gegeven over hoe God hem heeft bevrijd van 50.000,00 euro schuld.

Toen zei ik tegen God, Heer als u dat voor hem heeft gedaan, bent U ook zo machtig om dat ook voor ons te doen.

Ik weet dat wie op God vertrouwt, verzekerd is van waar hij op hoopt en het bewijs heeft van wat hij niet ziet. Door het geloof heeft God ook een wonder voor ons gedaan. Door de genade van de Heer zijn wij schuldenvrij verklaard. In de Naam van Jezus Christus…

God heeft mijn zak ook gezegend, zodat ik hem ook kan zegenen met wat hij mij heeft toevertrouwd.

Broeders en zusters, weet uw overwinning staat vast wanneer uw ogen gericht blijven op de grootheid en almacht van God…

 

Back to previous page