1. Home
 2. ANBI

Beleidsplan ANBI Claypot Community Center Foundation
( Claypot Church International)

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE STICHTING

 

Naam: – Stichting Claypot Community Center Foundation

Fiscaalnummer:- 8175.93.494

Postadres:- Ceintuurbaan 23b 3051AG Rotterdam

 

BEZOEKADRES

 

Spoorlaan 2 2908 BG Capelle aan Den Ijssel.

 

OFFICIAL WEBSITE

 

www.claypotchurchint.com

DOELSTELLING

Stichting Claypot heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: Het realiseren van de doelgerichte bestemming van mensen, die gebaseerd op de Bijbel evangelisatie uitspreken alsmede het stichten van een kerkgenootschap. (Mt.28:18-20, Mk.16:15,16).

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorafgaande in ruimste zin verband houden daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

HOOFDLIJNEN VAN HET ACTUELE BELEIDSPLAN

Stichting Claypot Church Community Center Foundation ( Claypot Church International) Heeft als visie het woord van God te onderwijzen met accuraatheid en versimpeling,  zodat levens kunnen veranderen door de kracht van Jezus Christus.

Ons doel is om gelovige te helpen een volwassen wandel in het geloof op te bouwen waardoor ze als geestelijk leider hun impact kunnen hebben op anderen, het verlangen is om met Gods woord zoveel mogelijk levens te veranderen tot het goede. (1 Kor. 4:7)

 

HET BESTUUR

 

Het bestuur bestaat uit een voorzetter, secretaris en penningmeester

 

 1. Voorzetter:- O O A. Emoghene
 2. Secretaris: – Cosmea Kambel
 3. Penningmeester : – Tamara Bronne
BELONINGSBELEIDS

Bestuurders van de stichting zetten zich alsnog vrijwillig in, zij ontvangen geen beloning De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeven van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. De Stichting beheert bankrekeningnummer:- RABO BANK: – NL05 RABO 0302666737 t.n.v. stichting claypot community center foundation.

WERVING VAN GELDEN

De Stichting verwerft gelden voor haar activiteiten door vrijwillige periodieke en incidentele bijdragen van de leden van de gemeente of derden, door acties en collecten voor specifeke doelen en door andere wettige verkrijgingen en baten.
ACTIVITEITEN

Overeenkomstig de statuten tracht de Stichting de beoogde doelen te bevorderen door:

 • het beheren en verdelen van gelden en materiaal
 • het houden van christelijke bijeenkomsten
 • het verkondigen en verbreiden van het evangelie en het ondersteunen hiervan
 • het bevorderen van de uitgave, verspreiding of verkoop van bijbels, christelijke lectuur en dergelijke
 • het geven van bijbels onderwijs en trainingen
 • het houden van christelijke jeugd en kinder bijeenkomsten
 • het ondersteunen van mensen die gebrek lijden en hulp nodig hebben
 • het houden van Bijbellezingen
 • het houden van gospelconceert
 • alle andere wettige middelen welke de ontwikkeling en instandhouding van de stichting bevorderen.

Concrete activiteiten van de stichting zijn

 • Counseling, relationeel of individueel door gesprek en advie aan te bieden
 • Care centre; platform voor gratis kleding , voeding huisraad of tijdelijk financiële hulp
 • Diverse empowerment seminars
 • Business school
 • Bijbelschool (Claypot Bible and Leadership School)
 • Bijbeltrainingen voor nieuwe leden maar ook leden die langer lid zijn.
 • Celgroepen op diverse locaties waar getrainde leiders het
 • woord bestuderen
 • Wordconference, internationale gasten delen van kennis
 • Ehbg outreach met het gebed gericht op de mensen in de samenleving

CONTACT US

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT US...

Raising Leaders
Impacting Lives

13 + 10 =

CONTACT DETAILS

SERVICE TIMES
Sunday
Life Class:- 10:30 11:15
Morning Service:- 11:30 – 13:00

LOCATION
Spoorlaan 2
2908 BG Capelle aan Den IJssel
The Netherlands
Tel:- 003162385238

WEDNESDAY SERVICE TIME

Bible Study:- 19:00 - 21:00 | Sunday 16:00 - 18:00

LOCATION

Honigkamp 25 6826 PM Arnhem The Netherlands

 

Offering / Special Seed / Tithing / Firstfruits

IBAN :- NL05 RABO 0302666737
Swift or BIC number: – RABONL2U