Beleidsplan ANBI Claypot Community Center Foundation
( Claypot Church International)

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE STICHTING

 

Naam: – Stichting Claypot Community Center Foundation

Fiscaalnummer:- 8175.93.494

Postadres:- Ceintuurbaan 23b 3051AG Rotterdam

 

BEZOEKADRES

 

Spoorlaan 2 2908 BG Capelle aan Den Ijssel.

 

OFFICIAL WEBSITE

 

www.claypotchurchint.com

DOELSTELLING

Stichting Claypot heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: Het realiseren van de doelgerichte bestemming van mensen, die gebaseerd op de Bijbel evangelisatie uitspreken alsmede het stichten van een kerkgenootschap. (Mt.28:18-20, Mk.16:15,16).

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorafgaande in ruimste zin verband houden daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

HOOFDLIJNEN VAN HET ACTUELE BELEIDSPLAN

Stichting Claypot Church Community Center Foundation ( Claypot Church International) Heeft als visie het woord van God te onderwijzen met accuraatheid en versimpeling,  zodat levens kunnen veranderen door de kracht van Jezus Christus.

Ons doel is om gelovige te helpen een volwassen wandel in het geloof op te bouwen waardoor ze als geestelijk leider hun impact kunnen hebben op anderen, het verlangen is om met Gods woord zoveel mogelijk levens te veranderen tot het goede. (1 Kor. 4:7)

 

HET BESTUUR

 

Het bestuur bestaat uit een voorzetter, secretaris en penningmeester

 

 1. Voorzetter:- O O A. Emoghene
 2. Secretaris: – Cosmea Kambel
 3. Penningmeester : – Tamara Bronne

BELONINGSBELEIDS

Bestuurders van de stichting zetten zich alsnog vrijwillig in, zij ontvangen geen beloning De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeven van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. De Stichting beheert bankrekeningnummer:- RABO BANK: – NL05 RABO 0302666737 t.n.v. stichting claypot community center foundation.

WERVING VAN GELDEN

De Stichting verwerft gelden voor haar activiteiten door vrijwillige periodieke en incidentele bijdragen van de leden van de gemeente of derden, door acties en collecten voor specifeke doelen en door andere wettige verkrijgingen en baten.

 

CLAYPOT COMMUNITY CENTER FOUNDATION ROTTERDAM 2015

Jaar 2015

 Algemene

   Balans

Omschrijving Bedrag
Saldo 31-12-2014 1170,82
Giften voor interne doelen 77450,20
Giften voor externe doelen
Uitgaven voor interne posten 71229,02
Doorboekingen giften externe doelen
Doorboekingen giften bijzonder doelen
Algemene kosten 4363,09
Afschrijvingen 1858,09
Saldo  31-12-2015 6122,89-

 

Jaar 2015 Spaarrekening ING RABOBANK
Omschrijving bedrag
Saldo 31-12-2014 50,00 0
Rente inkomen
Bedrag mutaties -600 850
Saldo 31-12-2015 55,04 850

CLAYPOT COMMUNITY CENTER FOUNDATION ROTTERDAM 2016

Jaar 2016  

Algemene

Balans

Omschrijving Bedrag
Saldo 31-12-2015 6122,89-
Giften voor interne doelen 73500
Giften voor externe doelen
Uitgaven voor interne posten 65930
Doorboekingen

giften externe doelen

Doorboekingen

giften bijzonder doelen

Algemene kosten
Afschrijvingen
Saldo  31-12-2016 1447,11

 

Jaar 2016 Spaarrekening ING RABOBANK
Omschrijving bedrag
Saldo 31-12-2015 55,04 850
Rente inkomen
Bedrag mutaties -55,04
Saldo 31-12-2016 0
ACTIVITEITEN

Overeenkomstig de statuten tracht de Stichting de beoogde doelen te bevorderen door:

 • het beheren en verdelen van gelden en materiaal
 • het houden van christelijke bijeenkomsten
 • het verkondigen en verbreiden van het evangelie en het ondersteunen hiervan
 • het bevorderen van de uitgave, verspreiding of verkoop van bijbels, christelijke lectuur en dergelijke
 • het geven van bijbels onderwijs en trainingen
 • het houden van christelijke jeugd en kinder bijeenkomsten
 • het ondersteunen van mensen die gebrek lijden en hulp nodig hebben
 • het houden van Bijbellezingen
 • het houden van gospelconceert
 • alle andere wettige middelen welke de ontwikkeling en instandhouding van de stichting bevorderen.

Concrete activiteiten van de stichting zijn

 • Counseling, relationeel of individueel door gesprek en advie aan te bieden
 • Care centre; platform voor gratis kleding , voeding huisraad of tijdelijk financiële hulp
 • Diverse empowerment seminars
 • Business school
 • Bijbelschool (Claypot Bible and Leadership School)
 • Bijbeltrainingen voor nieuwe leden maar ook leden die langer lid zijn.
 • Celgroepen op diverse locaties waar getrainde leiders het
 • woord bestuderen
 • Wordconference, internationale gasten delen van kennis
 • Ehbg outreach met het gebed gericht op de mensen in de samenleving

CONTACT US

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT US...

Raising Leaders
Impacting Lives

12 + 15 =

CONTACT DETAILS

SERVICE TIMES
Sunday
Life Class:- 10:30 11:15
Morning Service:- 11:30 – 13:00

Tuesday
Cell Connect groups
19:30 – 21:00

Friday
Service times
19:30 – 21:00

LOCATION
Spoorlaan 2
2908 BG Capelle aan Den IJssel
The Netherlands
Tel:- 0031623852381

Offering / Special Seed / Tithing / Firstfruits

IBAN :- NL05 RABO 0302666737
Swift or BIC number: – RABONL2U